Video xem thêm: Người đàn ông vác cả can xăng đốt xe kéo vì đỗ trước nhà