Video xem thêm: Người dân bất ngờ khi được đi xe buýt miễn phí trong dịp 30/4