Video xem thêm: Phần thi ứng xử bằng tiếng Anh của siêu mẫu Minh Trung tại Mister International 2018