Video xem thêm: Biển Vũng Tàu đông nghịt người dịp nghỉ lễ 30/4