Video xem thêm: Hậu ồn ào tình cảm với Trường Giang, Nam Em lên chùa tĩnh tâm và bàn luận về triết lý tình yêu