Video xem thêm: Dàn cast Avengers: Infinity War tự vẽ nhân vật của mình, khán giả hết hồn khi nhìn thấy Iron Man