Video xem thêm: Mỹ Tâm vu vơ hát "Chị Mỹ Tâm xào rau" thành "xào gà"