Video xem thêm: Cảm động cô chó quấn quít bên bà lão đến giây phút cuối cùng cuộc đời bà