Video xem thêm: Cầu thủ Duy Mạnh chia sẻ chân thành về chuyện tình cảm