Video xem thêm: Tô Hữu Bằng cũng tham gia thảm đỏ Liên hoan phim