Video xem thêm: 10 dấu hiệu cơ thể đang “cạn kiệt” vitamin C cần được bổ sung gấp