Video xem thêm: Lâm Khánh Chi tuyên bố: "Tôi sẽ sinh con trong năm nay!"