Video xem thêm: Đây là lí do vì sao khi sinh ra trẻ sơ sinh đã có thể bú mẹ dễ dàng