Video xem thêm: KHI BẢN HIT HUYỀN THOẠI 'GEE' ĐƯƠC THỂ HIỆN BỞI LEE HYORI