Video xem thêm: Joy (Red Velvet) ngượng ngùng hết cỡ khi bị vạch trần nói xấu “chồng cũ” Yook Sungjae (BTOB) trên sóng truyền hình