Video xem thêm: Những hiện tượng dị thường xảy ra trên khắp thế giới do biến đổi khí hậu