Video xem thêm: Nhờ nhanh trí, một ngư dân Australia đã cứu được 100 sinh mạng khỏi bụng cá mập đã chết