Video xem thêm: Erik lần đầu hát "Chạm đáy nỗi đau" mượt không khác gì nuốt đĩa