Video xem thêm: BOOMERANG của Wanna One đạo beat bài hát On Top của Đông Nhi