Video xem thêm: Sau ồn ào tố cáo Kỳ Duyên, Thư Dung lộ khả năng nói tiếng Anh còn hạn chế