Video xem thêm: Dịch vụ thuê "oppa" đi chơi đang "cháy hàng" tại Hàn Quốc