Video xem thêm: Thành viên MinKook (Zero 9) bị “ném đá” vì tên cũng ăn theo Jimin và JungKook