Video xem thêm: Trục vớt tàu cao tốc triệu USD bị nạn trên biển Cần Giờ