Video xem thêm: Tiết mục của Red Velvet tại Triều Tiên: khán giả ngó lơ và bị cắt sạch khi lên trên truyền hình