Video xem thêm: Liều lĩnh nhờ bạn thân cắt hộ tóc mái Nữ sinh "khóc thét" khi soi gương