Video xem thêm: Tiểu thương chợ Quang vội vàng nhặt lại hàng hóa còn sót sau vụ cháy