Video xem thêm: Tắc đường kinh hoàng tại Tây Thiên sau khi lễ hội Hoa đăng kết thúc