Video xem thêm: Không trước thì sau em cũng đi - Trường Giang sáng tác