Video xem thêm: Gia đình Lan Khuê "dằn mặt" hacker sau khi bị mất Facebook cá nhân 900.000 người theo dõi