Video xem thêm: Học sinh miền núi nhảy chachacha, disco trong giờ ra chơi