Video xem thêm: Hàng chục triệu người dùng Facebook VN có thể đã bị lộ số điện thoại