Video xem thêm: Lưu Đức Hoa và Châu Kiệt Luân song ca Vong Tình Thủy