Video xem thêm: "Thánh lầy" của Vbiz nên cách nhớ tên fan của Bích Phương cũng phải "chất" như vầy!