Video xem thêm: Người phụ nữ dũng cảm cứu hơn chục người trong vụ cháy chung cư tại Sài Gòn