Video xem thêm: Mỹ Tâm bất ngờ xung phong lên sân khấu nhận giùm giải Cống Hiến 2018