Video xem thêm: Chỉ bằng một clip, fan bỗng nhận ra sao nhí Yoo Seung Ho ngày nào giờ đã là nam thần vạn người mê rồi