Video xem thêm: CSGT hăng hái ra tay "giải cứu" hàng nghìn tấn củ cải giúp người dân