Video xem thêm: Hòa Minzy "lầy lội" bắn tiếng Anh - Việt trong buổi họp báo ra mắt sách của Đức Phúc