Video xem thêm: Khi sao nam Việt “tu sửa”: Người lên tầm nhan sắc, kẻ khác lạ không nhận ra