Video xem thêm: Tên trộm lạ đời nhất thế giới, hết thử làm thu ngân lại đến nằm ngủ