Video xem thêm: Đến cây quạt cũng có chuyện tình như mơ thế này, các F.A phải xem lại nhé!