Video xem thêm: Xe cứu hỏa đi ngược chiều để làm nhiệm vụ va chạm với xe khách, 1 chiến sĩ PCCC tử vong