Video xem thêm: Nhạc sĩ Sa Huỳnh mang sáng tác lấy cảm hứng từ hoa hậu H'Hen Niê