Video xem thêm: Hát hit "Talk to me" của Chi Pu, Chế Nguyễn Quỳnh Châu được khen là có thần thái giống Hồ Ngọc Hà