Video xem thêm: Bé 8 tháng tuổi bò lổm ngổm trước dòng xe ô tô lao vun vút