Video xem thêm: Những cặp “đôi đũa lệch” của châu Á giờ ra sao?