Video xem thêm: Cháy căn biệt thự số 13 ở TP.Đà Lạt