Video xem thêm: Lạ kỳ ông bố nhẫn tâm bắt con trai đi bộ hàng cây số đến trường giữa trời mưa được CDM khen tới tấp