Video xem thêm: Gato đỏ mắt với tủ đồ bạc tỷ chứa hơn 200 túi Hermes của nữ đại gia Singapore