Video xem thêm: Quán bún chả Obama đông khách trong trưa ngày 11/3